CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

Trở thành nhà sản xuất, cung ứng nguyên liệu dệt may hàng đầu Việt Nam phục vụ ngành dệt may trong nước và xuất khẩu.

Sứ mệnh

Củng cố phát triển tiềm lực kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng thông qua việc cung ứng các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu ứng dụng đa dạng của khách hàng và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội. 

 

Giá trị cốt lõi:

  • Tổ chức vững mạnh
  • Kiến thức chuyên môn kỹ thuật trình độ cao
  • Năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp
  • Đoàn kết, trung thành, có trách nhiệm.
  • Gia tăng giá trị và lợi ích của đối tác, khách hàng, người lao động, cổ đông.
  • Phát triển đi cùng trách nhiệm với cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile