CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Phát triển bền vững

Cam kết với môi trường

Cam kết với môi trường

Ngày đăng: 01/07/2021
Hagtex quan niệm Phát triển bền vững là một yêu cầu cấp thiết trong sản xuất kinh doanh, càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Hagtex đang trong quá trình hội nhập vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu và để đáp lại lời kêu gọi từ Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt nam. Hagtex tin tưởng rằng Phát triển bền vững và Kinh doanh hiệu quả phải luôn song hành
Xem thêm
Cam kết với xã hội

Cam kết với xã hội

Ngày đăng: 01/07/2021
Ưu tiên hàng đầu dành trong việc áp dụng chứng chỉ ISO 14001:15 (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu thế giới về xử lý rác thải) đã cho thấy những nỗ lực của Dệt Hagtex trên con đường thực hiện hóa cam kết bảo vệ môi trường đối với xã hội. Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 đem lại cho Hagtex một phương án tiếp cận hiệu quả trong quản lý rủi ro môi trường. Dựa t
Xem thêm
Cam kết với con người

Cam kết với con người

Ngày đăng: 01/07/2021
Quan tâm đến người lao động là một trong những giá trị cốt lõi tại Hagtex. Nguồn Nhân lực được phát triển thông qua các chương trình đào tạo liên tục và những cơ hội phát triển đa dạng. Việc áp dụng những khóa đào tạo nghề không những để nhằm đảm bảo thành công cho đội ngũ nhân sự ở vị trí công việc hiện tại mà còn nhằm mang đến cho họ những khả năng phát tr
Xem thêm

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile