CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Dây chuyền tiền xử lý nhuộm và hoàn tất vải

Dây chuyền tiền xử lý nhuộm và hoàn tất vải

Ngày đăng: 30/06/2021
Công ty Cổ phần Nhuộm Hà Nội trải qua hơn 20 năm luôn đi đầu trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ. Công ty luôn trang bị máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hiện đại theo kịp với công nghệ.
 
DÂY CHUYỀN TIỀN XỬ LÝ – NHUỘM & HOÀN TẤT VẢI DỆT THOI
 Dây chuyền đốt lông    Dây chuyền nấu tẩy liên tục

 

Dây chuyền kiềm bóng

Dây chuyền nhuộm liên tục

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile