CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Cam kết với xã hội

Cam kết với xã hội

Ngày đăng: 01/07/2021

Ưu tiên hàng đầu dành trong việc áp dụng chứng chỉ ISO 14001:15 (hệ thống tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu thế giới về xử lý rác thải) đã cho thấy những nỗ lực của Dệt Hagtex trên con đường thực hiện hóa cam kết bảo vệ môi trường đối với xã hội. 

Hệ thống tiêu chuẩn ISO 14001 đem lại cho Hagtex một phương án tiếp cận hiệu quả trong quản lý rủi ro môi trường. Dựa trên những quy chuẩn hệ thống này đưa ra, ban lãnh đạo có thể xây dựng cũng như triển khai chính sách và mục tiêu bảo vệ môi trường không những dựa trên cơ sở pháp lý hay những yêu cầu riêng biệt mà doanh nghiệp quan tâm mà còn dựa trên những phân tích các tính chất và tác động của môi trường. Luôn kiên định với cam kết về phát triển bền vững, BMS ra sức áp dụng, gắn chặt các tiêu chuẩn ISO 14001 với hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện trách nhiệm của đơn vị về môi trường sống đối với xã hội.

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile