CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Cam kết với môi trường

Cam kết với môi trường

Ngày đăng: 01/07/2021

Hagtex quan niệm Phát triển bền vững là một yêu cầu cấp thiết trong sản xuất kinh doanh, càng đặc biệt có ý nghĩa hơn khi Hagtex đang trong quá trình hội nhập vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu và để đáp lại lời kêu gọi từ Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt nam. Hagtex tin tưởng rằng Phát triển bền vững và Kinh doanh hiệu quả phải luôn song hành với nhau. Tư tưởng này được thể hiện xuyên suốt thông qua việc Hagtex áp dụng 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của liên Hợp Quốc làm kim chỉ nam cho các hoạt động mình, trong đó hướng đến 3 mục tiêu chính

  • Mục tiêu 6-Nước sạch và vệ sinh
  • Mục tiêu 8-Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững
  • Mục tiêu 12-Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm.
Hagtex hành động nhanh, cương quyết và nhất quán nhằm giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường trong quá trình sản xuất. Chúng tôi lựa chọn những nhà cung cấp Sợi sử dụng nguyên liệu bông BCI (Better Cotton Initiatives), Sợi có chứng chỉ Oeko-Tex® 100, đặc biệt, chỉ lựa chọn những nhà cung cấp thuốc nhuộm và hóa chất có chính sách và cam kết mạnh mẽ với SDG hoặc đã được ghi nhận như một đơn vị sản xuất có trách nhiệm. Thêm vào đó, Hagtex dành ưu tiên hàng đầu cho mục tiêu xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 vào toàn bộ hoạt động sản xuất. Chúng tôi sẽ hoàn thành chứng chỉ ISO 14001:2015 vào tháng 4 năm 2021. Các chứng chỉ khác, tùy theo yêu cầu đặc trưng của từng khách hàng, Hagtex sẽ lên kế hoạch để đăng ký.

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile