CÔNG TY CỔ PHẦN NHUỘM HÀ NỘI
HANOI DYEING JOINT STOCK COMPANY
Tìm kiếm nhanh

Cam kết với con người

Cam kết với con người

Ngày đăng: 01/07/2021

Quan tâm đến người lao động là một trong những giá trị cốt lõi tại Hagtex. Nguồn Nhân lực được phát triển thông qua các chương trình đào tạo liên tục và những cơ hội phát triển đa dạng. Việc áp dụng những khóa đào tạo nghề không những để nhằm đảm bảo thành công cho đội ngũ nhân sự ở vị trí công việc hiện tại mà còn nhằm mang đến cho họ những khả năng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Thêm vào đó, Hagtex cũng nhận thức được tầm quan trọng của việc đảm bảo phúc lợi cho các công nhân viên cũng như cộng đồng lân cận.

Đối tác - khách hàng

Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile
Tổng Công ty May 10
Tổng Công ty CP May Nhà Bè
Tổng Công ty 28
Công ty CP May Việt Tiến
Công ty TNHH Van Laack Asia
Công ty TNHH HWASOO Textile